SEZNAM DOGODKOV

ШТАДТ

Zunanja povezava

Stoječ na robu kaosa, ukrajinski EBM/darkwave projekt STADT predstavlja glasbenikov odziv na hitro spreminjajoče se razmere, okolico in ljudi okoli njega. V svojem nastopu napetost stopnjuje do maksimuma, občinstvo vpelje v hipnotično stanje in predstavi abstraktne podobe svojega sovraštva do sebe, skrivnih kotičkov svoje osebnosti in poskuse, da bi pobegnil pritisku svoje sle.