SEZNAM DOGODKOV

36. Slovenski glasbeni dnevi: Koncert samospevov

Zunanja povezava

Po letu 1945 je delo Glasbene matice iz političnih razlogov povsem zastalo in praktično zamrlo – društvo je pri življenju ohranjalo le delovanje njegovega pevskega zbora. Po uspešno rešenem postopku denacionalizacije pa je leta 2002 zaživelo ter obudilo nekatere stare in hkrati predstavilo številne nove dejavnosti. Med te sodi tudi zdaj že tradicionalni koncertni dogodek Ciklus samospevov.