SEZNAM DOGODKOV

36. Slovenski glasbeni dnevi: Ob 150-letnici ustanovitve Glasbene matice Ljubljana (otvoritev)

Zunanja povezava

Leto 2022 je jubilejno leto kulturnega društva Glasbena matica, ki praznuje že častitljivih 150 let delovanja. Uspehi društva, nekoč središča slovenskega glasbenega življenja, so bistveno prispevali k ugledu slovenskega naroda in njegovi uveljavitvi ter umetnosti. Za dokončno uveljavitev Glasbene matice, ki je v prvih dveh desetletjih obstoja že dodobra vzpostavila sistem glasbenega šolstva in lastno založniško dejavnost, pa je bila ključna ustanovitev mešanega pevskega zbora leta 1891.