SEZNAM DOGODKOV

.abeceda V. – Marija Mitrović – : Lu∆ :

Zunanja povezava

Kako relacijsko identiteto preobraziti v ustvarjalno dejanje? Ob prevzetosti nad al-kimio in Jungovim procesom individuacije projekt Dyad : Lu? : raziskuje koncept transformacije znotraj edinstvene glasbene izmenjave. Na izhodiščih medosebnih dihotomij Lu? v svojem alkimističnem procesu »magnum opus« (veliko delo, odlično početje) obravnava tri stopnje transmutacije: razodetje, razsvetljenje in mutacijo. Glasbene plasti, ki so odvisne tudi od stopnje conjunctio (tonalnost/atonalnost, bordun/kontura, statično/dinamično, akustično/elektronsko, minimalistično/eksperimentalno itd.), postopoma gradijo kompleksno in živahno zvočno sliko.