SEZNAM DOGODKOV

Afro ŽivŽav delavnica za otroke (4+)

Zunanja povezava

Tokrat smo s predstavo JURI MURI V AFRIKI pleše pripravili tudi glasbeno – gibalno delavnico. Glasbenik in skladatelj Blaž Celarec bo udeležence popeljal na popotovanje s tolkali. Ko nas bo ta mala ritmična raziskava pripeljala do Afrike, bomo glasbilom pridružili tudi telo. Da bo ritem zazvenel tudi v telesu in zaživel v gibalnem izrazu, bo poskrbela plesalka in koreografinja Maša Kagao Knez.

Prijave zbiramo na: plesniteaterljubljana@gmail.com

Cena delavnice: 10€

Cena delavnice in ogled predstave (23. 5.): 15€

Ogled predstave: 6€

Kaj je PLESNI ŽIVŽAV?
… je program otroških predstav in delavnic Plesnega Teatra Ljubljana. Čeprav je program predvsem usmerjen na plesno izobraževanje otrok, so delavnice vsakič obogatene tudi s širšo vsebino, ki postavi ples in gib v gledališki kontekst. Vsaka delavnica je zasnovana glede na temo in vsebino otroške predstave, ki so si jo otroci že ogledali ali pa si jo šele bodo.

Plesni ŽivŽav ima namen popeljati otroke skozi neposredno izkušnjo plesnega gledališča. Dolgoročno pa želi spodbujati zavest o telesu in gibu s pomočjo plesa, približati plesni teater kot gledališki jezik ter umetniško izražanje kot komunikacijsko možnost. Čeprav so namenjene predvsem otrokom, se delavnice lahko izvajajo tudi v formi prilagojeni za mladostnike, odrasle ali vzgojitelje.