SEZNAM DOGODKOV

Apofenija/1 

Zunanja povezava

Oblikovanje sveta, napolnjenega z različnimi nosilci sodobne tehnologije – bodisi zvoka, slike ali gibanja; od reprogramiranih kuhinjskih pripomočkov do enostavnih umetnih inteligenc, ki jih uporabljamo v vsakdanjem življenju. Osnovna premisa uprizoritve sloni na umestitvi abstraktne zgodbe s pravljično dialoško fabulo materialnosti post-apokaliptičnega industrijskega prostora, kjer bivajo zgolj stroji, roboti in mehanizmi. Razvoj poteka v več fazah, v katerih bodo sodelovali posamezni soustvarjalci: raziskava področja (1), kolektivne delavnice oblikovanja, programiranja in sestavljanja (2) in izvedbena faza vzpostavitve tehnološke pokrajine v uprizoritev (3).