SEZNAM DOGODKOV

Bešter in Foerster – digitalno restavrirani slovenski filmi medvojnega obdobja

Zunanja povezava

Dvorana Silvana Furlana

Večer SFA

Nosilec: DCP

V letu 2021 se je Arhiv Republike Slovenije odločil za digitalizacijo in digitalno restavracijo treh najzgodnejših slovenskih filmov, ki so delo fotografa in filmarja Veličana Beštra. Filmi, nastali pred 100 leti, so izjemni tako po dokumentarnosti posnetkov kot v tehničnem pogledu, saj je Bešter prvi pri nas uporabil tehniko toniranja. Tudi film O Vrba, ki zaključuje obdobje medvojnega filmskega ustvarjanja, je digitalno obnovljen v prvotni obliki. Program je pripravil Slovenski filmski arhiv pri Arhivu RS.