SEZNAM DOGODKOV

Cum mortuis in lingua mortua

Zunanja povezava

Cum mortuis in ligua mortua je naslov ene izmed slik znamenite klavirske suite M. P. Musorgskega Slike z razstave. Suita s svojo zgradbo enajstih raznorodnih in nepovezanih slik oziroma glasbenih tem tvori osnovno strukturo monodrame. Dramaturški lok se dosledno drži sosledja teh podob, ki, prevedene v gledališki jezik, mestoma delujejo fragmentarno in raztrgano. Podobe, kot so Gnom, Stari grad, Bydlo, Tržnica, Katakombe, Jaga baba … so v monodramski postavitvi zgolj izhodišča za izrekanje povsem subjektivnih misli, dogodkov, spominov, in prav ta subjektivnost združuje celoten potek na videz fragmentarnih gledaliških podob, ki iz klasičnega podajanja vsebine prehajajo v performativno in mestoma v informativno govorico ene osebe oziroma nastopajočega akterja.