SEZNAM DOGODKOV

DEKD 2022: Kulturna dediščina Velikih Lašč

Zunanja povezava

V predstavitvi bodo obiskovalci izvedeli, katere enote kulturne dediščine z območja občine Velike Lašče so vpisane v registru nepremične kulturne dediščine, seznanjeni bodo pa tudi z z merili vrednotenja, ki jih uporabljajo konservatorji za vpis v register. Posebej bodo izpostavljena ključna arheološka najdišča v Velikolaški pokrajini. Predavali bosta etnologinja Andreja Bahar Muršič in arheologinja dr. Maja Bricelj, konservatorki z ZVKDS, OE Ljubljana.