SEZNAM DOGODKOV

Delo in deklica I–V: Drame tlačank

Zunanja povezava

(Niz participativnih bralnih uprizoritev)

Dramsko besedilo Nike Švab je zasnovano po strukturi, ki jo v Dramah princes vzpostavi Nobelova nagrajenka Elfriede Jelinek. Gre torej za pet samostojnih prizorov, ki jih povezuje skupna tema, obravnavana z več zornih kotov: za prekarno delo in situacije, v katere je znotraj tovrstnih delovnih razmerij potisnjena ženska. Izhodišče za projekt je preučevanje sodobne dramatike.

Koprodukcija: Nika Švab, Maska in Zavod Melara v sodelovanju z Novo pošto