SEZNAM DOGODKOV

DISNOVATION.ORG
Sistem za podporo življenju

Zunanja povezava

Kateri ideološki, družbeni in biofizikalni dejavniki pospešujejo trenutne okoljske krize? Katera instanca je na voljo za to, da bi transformativne prakse in imaginariji na novo opredelili, kako zadovoljujemo svoje energetske in materialne potrebe, in preprečili obsežne ekosistemske zlome?