SEZNAM DOGODKOV

Doba meščanstva v Mariboru

Zunanja povezava

Pokrajinski muzej Maribor mladim omogoča spoznavanje ustanove in določenih obdobij zgodovine preko vodenega ogleda aktualne razstave. Ob ogledu stalne razstave kulturnozgodovinska podoba Maribora v 19. stoletju, tako imenovana »doba meščanstva«. Učencem bomo na vodenem ogledu predstavili razcvet kulturnega in družabnega življenja v Mariboru v 19. stoletju ter začetke narodnega prebujanja, kar vse so spodbudili pomembni dogodkov sredi stoletja (1846 dobi Maribor železniško povezavo z Dunajem, 1859 selitev lavantinske škofije v Maribor, začetek izhajanja časnikov itd.). Ključne besede oz. poudarki pri tem pa so: gledališče, šport, društva, družabno življenje, A.M. Slomšek, narodno prebujanje.

Učenci bodo delo nadaljevali v prostorih Narodnega doma Maribor, kjer se bodo preizkusili kot modni oblikovalci in bodo izdelovali meščanske modne dodatke(pokrivala, pahljače) po svojih zamislih.