SEZNAM DOGODKOV

Dr. Marijan Dović in dr. Vesna Mikolič

Zunanja povezava

Dr. Marijan Dović: Slovensko pesništvo 19. stoletja in gore: rojstvo mitskega kraja iz duha poezije

Dr. Vesna Mikolič: Ključne besede – ključ do Cankarjevih del