SEZNAM DOGODKOV

Elektri pristoji črnina

Zunanja povezava

Mourning Becomes Electra

Drama o prekletstvu zgodovine in družine

Elektri pristoji črnina je brezčasna dramska pripoved, ki je spisana kot moderna različica Ajshilove Oresteje – edine ohranjene grške trilogije. Kralja Agamemnona zamenja general Ezra Mannon, njegovo ženo Klitajmnestro Christine, sin Orestej postane Orin in naslovna vloga Elektre pripade starejši Mannovi hčeri Lavinii. Kot antična verzija se tudi O’Neillova Elektra ukvarja z arhetipskimi vzorci družinskih odnosov, ki rezultirajo v posesivnosti, maščevanju, ljubosumju in incestu. Ko iz besedila umaknemo antične bogove, se pred nami oblikuje družina v vsej svoji krutosti, brutalnosti in surovosti, ki je za varovanje primarne družinske celice pripravljena iti do samega konca, v smrt. Prav zaradi tega O’Neillovi odnosi ostajajo časovno nedefinirani in omogočajo reinterpretacijo v kateremkoli kontekstu in času, tudi v našem.