SEZNAM DOGODKOV

EVROPSKI DAN JEZIKOV

Zunanja povezava

Na pobudo Sveta Evrope v Strasbourgu je bil leta 2001 26. september razglašen za svetovni dan jezikov. V Sloveniji bomo tudi svetovni dan jezikov letos obeležili v Orehovem gaju, kjer se bo osnovnošolcem in njihovim učiteljem predstavila vrsta jezikovnih šol ter jezikovnih in kulturnih inštitutov. Obiskovalci Lisztovega inštituta pa se bodo tudi letos lahko seznanili z jezikovnimi posebnostmi madžarščine in s podobnostmi med madžarščino in slovenščino.