SEZNAM DOGODKOV

Filmski obzornik junij 1946 + Brezmejna srca

Zunanja povezava

Predstavitev obmorske ribiške vasice Sveti križ na tržaškem Krasu in delo lokalnih ribičev.

Po 2. svetovni vojni v vasi na meji med Italijo in Jugoslavijo posebna komisija za razmejitev riše črto, ki bo vas razdelila na pol. V nekaj urah se bodo morali vaščani odločiti, ali bodo Italijani ali Jugoslovani. To pri ljudeh povzroča številne stiske. Eden od kmetov ima hišo na eni strani meje in njivo na drugi. Mladenič ima svojo ljubljeno v drugi polovici naselja. Otroci so z vseh koncev vasi in prav oni se ne sprijaznijo s spremembami.