SEZNAM DOGODKOV

France Marolt, poklon

Zunanja povezava

Akademska folklorna skupina France Marolt v 74. plesni sezoni obhaja 130 let od rojstva in 70 let od smrti svojega ustanovitelja Franceta Marolta. V letošnji letni predstavi se bo skupina predstavila z različnimi koreografijami z območja slovenskega etničnega ozemlja, z gosti Akademskega pevskega zbora Tone Tomšič pa pripravlja zaokroženo predstavo, povezano z izseki iz življenja Franceta Marolta in zgodovine skupine.

Akademska folklorna skupina France Marolt s to predstavo prinaša predvsem spomin na svojega ustanovitelja in njegove nadaljevalce, hkrati pa skuša spodbuditi razmislek o vlogi folklorne dejavnosti pred sedmimi desetletji in danes.

Zametki Akademske folklorne skupine France Marolt segajo v daljne leto 1934, ko je France Marolt s pomočjo Glasbene matice ustanovil Folklorni inštitut ter začel sistematsko raziskovati in zbirati ljudsko izročilo. Leta 1948 je bila skupina tudi uradno ustanovljena in si je po njegovi smrti v spomin nanj nadela njegovo ime. Kakovostna in premišljena interpretacija ter poustvarjanje ljudskega izročila zunaj ustaljenih okvirjev sta že od nekdaj vodilo Akademske folklorne skupine France Marolt, ki tudi zaradi svoje strokovnosti in sodelovanja z različnimi strokovnjaki s širšega kulturnega področja velja za vodilno v svetu folklornega delovanja in poustvarjanja na Slovenskem.