SEZNAM DOGODKOV

HAZEL LAM: SVETILNIK (BE/VB)

Zunanja povezava

Gostovanje v sklopu 15. mednarodnega festivala sodobne klovande in novega cirkusa Klovnbuf

Multidisciplinarna predstava solo umetnice se umešča med sodobni ples, novi cirkus in performans.
Avtorica se, preko navezovanja na novelo Virginie Woolf “K svetilniku”, ukvarja z idejo nežnosti, kot orodjem soočanja s težavami in spremembami. Poudarek daje raziskovanju feminilnega giba, preko katerega se odziva na kruto realnost sodobnega časa in urbanih konstrukcij. Spoprijema se z nenavadnim materialom – PVC cevmi, ki jih istočasno obravnava kot partnerja in nasprotnika, preizkuša njihovo fizičnost ter omejitve. Duet organskega telesa in neživega materiala je hkrati igriv in izzivalen. Napetost med njima se stopnjuje skozi vprašanja; je material tam zato, da jo zadrži, zapelje, obvaruje ali omeji?
Plastika je v zadnjih letih postala ena glavnih okoljevarstvenih skrbi. Predstava reflektira dejstvo, da je današnja generacija rojena v plastiko, ki preplavlja svet in istočasno odpira vprašanje, kakšna je naša vloga pri tem.

Več o umetnici: http://hazel-lam.com/
Video: https://vimeo.com/364293971
Več o Festivalu Klovnbuf: https://www.klovnbuf.si/

Dogodek podpirajo: HKETO Berlin, Ministrstvo za kulturo RS in Mestna občina Ljubljana – Oddelek za kulturo