SEZNAM DOGODKOV

IN STOLETJE BO ZARDELO. PRIMER KOCBEK

Zunanja povezava

Uprizoritev In stoletje bo zardelo. Primer Kocbek temelji na izčrpni, več kot šeststo strani obsežni monografiji dr. Andreja Inkreta, ki se je temu delu posvečal kar četrt stoletja. Je kompleksna biografija, socialistični primer melodramatske zgodbe o soutemeljitelju gibanja, ki je odporniško in hkrati državotvorno. V anticipaciji novonastalega družbenega in razrednega konteksta ga njegovi soborci – tovariši – dojemajo in obsodijo kot prekršek, kot nekaj, kar štrli ven, kot nazorskega in etičnega troublemakerja, outsiderja … Zgodba se zaplete, ko glavni junak ob nominalno visokih državnih funkcijah, ki jih opravlja (minister za Slovenijo v vladi DFJ, podpredsednik Prezidija Ljudske skupščine LR Slovenije in član Glavnega odbora OF Slovenije), nastopi kot umetnik, ki z umetnostjo artikulira etične dileme herojskega vojnega obdobja – tudi vprašanja vojnih obračunov, vključno z likvidacijami. Vprašanja so etična in religiozna, in predvsem politična. Primer Kocbek je zgodba intelektualca, partizana, antifašista in antiklerikalca, ki je do konca ostal zvest svoji tovarišiji, kolektivnemu mi. Je tudi zgodba o pripadnosti, ki skozi dramo b:iti iz u-temelj-iti na sebi doživi in preživi drugi temeljni slovenski glagol: u-nič-iti …

Uprizoritev je nastala v sodelovanju SNG Nova Gorica in Anton Podbevšek Teatra iz Novega mesta, najmlajšim slovenskim poklicnim gledališčem, katerega uprizoritvena in konceptualna strategija izhaja iz gledališča kot oblike misli, prvenstveno vezane na filozofijo, in ima značilno avdio-vizualno podobo. Režiral jo je Matjaž Berger, ravnatelj APT, ki znotraj širokega polja sodobnih scenskih umetnosti, vključujoč glasbene, plesne ali športne spektakle, državne proslave in slavnostne dogodke, pri svojem delu že desetletja praktično uporablja svojo interdisciplinarnost filozofa, dramaturga in režiserja.

Gostujeta: Anton Podbevšek Teater in SNG Nova Gorica; v sodelovanju s Cankarjevim domom, Ljubljana, in Galerijo Božidar Jakac, Kostanjevica na Krki