SEZNAM DOGODKOV

JAZZ MED KNJIGAMI

Zunanja povezava

Knjižnica je prostor, skozi katerega ljudje nosijo različna doživetja in občutja. Z druženjem predstavlja stik vse energije, ki jo ljudje prinašajo in odnašajo. V knjižnici se čas ustavi. Ljudje v njej preživijo po več ur, navajeni so pozornega spremljanja in ravno tega v svetu, zastrupljenem z instant doživetji, manjka. Imeti koncert v ambientu med knjigami, kjer ljudje znajo prisluhniti in kjer kot glasbenik dobiš zaslužen odziv, je nekaj neopisljivega.

Jazz med knjigami na kulturno sceno prinaša novost in je odličen primer, ko z majhnim vložkom knjižnica svojim obiskovalcem lahko ponudi nekaj več. Knjižnicam nudi programski dodatek, ki ga še niso imele, obiskovalcem pa inovativno izkušnjo multisenzornega doživljanja kulture (Tomi Purich).

Vabljeni, da prežitivite svetovni dan knjige v naši družbi. Čakajo vas številna literarna in glasbena doživetja.