SEZNAM DOGODKOV

Jesenske serenade – Čas deklištva

Zunanja povezava

Mladinska vokalna skupina Glasbene matice Ljubljana
Izidor Erazem Grafenauer / Samo Novak (1.10.2022), lutnja
Janez Jocif, zgodovinska glasbila
Tanja Rupnik, pevska pedagoginja
Lidija Podlesnik Tomašikova, plesna pedagoginja
Irma Močnik, zborovodkinja

Koncert z besedo povezuje Tina Uršič.
Besedila je izbrala Irma Močnik.