SEZNAM DOGODKOV

JUNAKINJE

Zunanja povezava

Rimski pesnik Publij Ovidij Naso je po svoji mladostniški pesniški zbirki Amores napisal zbirko 21 ljubezenskih pisem v verzih pod skupnim naslovom Heroides oziroma Epistulae Heroidum.

Zbirka, ki v kontekstu latinske literature kot pisemska poezija predstavlja žanrsko novost, vsebuje pisma znanih junakinj grških mitov, ki pišejo moškim svojega življenja; ti so jih na različne načine zapustili, zavrgli, izdali.
Ovidijeve Heroides so žanrska iznajdba, ki se v vsebini napaja pri Homerju, Vergilu, Horaciju, Sapfo in drugih, v obravnavi mitološke snovi pa piske pisem in njihove naslovnike predstavlja kot resnične osebe iz svoje sodobnosti. Penelopa piše Odiseju, Brizeida Ahilu, Fedra Tezeju, Ojnona Parisu, Hipsipila in Medeja Jazonu, Didona Eneju, Hermiona Orestu itd. V sodobni verziji, ki jo je leta 2020 zasnovalo umetniško vodstvo londonskega gledališča Jermyn Street (v produkciji tega je bila uprizoritev novembra 2020 v spletni izvedbi tudi krstno predstavljena), ženska pisma piše petnajst vodilnih britanskih dramatičark. Petnajst monologov, ki so si slogovno in žanrsko različni, tako sestavlja novo zbirko – kompleksno dramsko besedilo, ki Ovidijeve motive prevaja in prireja za sodobnega gledalca.