SEZNAM DOGODKOV

k000ntejnerji: objektnost, ekologija in abstrakcija

Zunanja povezava

Programska enota k000ntejnerji: objektnost, ekologija in abstrakcija je zasnovana kot serija intermedijsko-performativnih intervencij z izhodiščem v objektu kontejnerjev na Novi pošti. Kuratorici izhajata iz dveh umetniških disciplin, gledališke in vizualne, ter premišljujeta, kako razpreti možnosti za njuno srečanje in preizpraševanje meja. Tri umetnice – Živa Božičnik Rebec, Mateja Bučar in Neja Zorzut – bodo med majem in julijem ustvarile tri posamične dogodke, bodisi ponavljajoče se performativne dogodke bodisi umetniške instalacije ali oboje hkrati. Gradivo bo zbrano in sopostavljeno v kontejnerjih pred Novo pošto.

Projekt Žive Božičnik Rebec, prvi izmed treh, obravnava enega najbolj razširjenih infrastrukturnih oblikovalskih produktov, ki je v svoji standardiziranosti in vseprisotnosti sam po sebi skorajda neviden, in simbol blagovne znamke Nike, ki zaradi viralnosti in hypa deluje kot kulturni objekt. Na spletu uporabljeni virtualni objekt »instafilter« bo tako avgmentirala, da mu bo dodelila »zunajzaslonsko« telo. Z različnimi transformacijami oziroma »stalitvami« oblikovalskih produktov bo proizvedla/ustvarila hibridno okolje, ki zabrisuje njihov ontološki status in časovno poreklo.

Umetnica: Živa Božičnik Rebec
Kuratorici: Kaja Kraner, Alja Lobnik
Koprodukcija: Maska Ljubljana in Slovensko mladinsko gledališče (v okviru projekta Nova pošta)
Instalacijo si bo moč ogledati vsak torek in četrtek od 17. do 20. ure