SEZNAM DOGODKOV

Literarna postaja. Norma Bale: Ptice dronovke – Ftice dronovke

Zunanja povezava

Zbirka kratke proze Ptice dronovke je avtoričina peta samostojna knjiga v kateri so zbrane zgodbe o ženskah, za katere je pisateljica v uvodnem razmišljanju zapisala, da »so nekatere skoraj resnične, nekatere izmišljene, kakšna je tudi iz sanj«. Knjigo je izdalo Društvo za humanistična vprašanja Argo kot štiriindvajseti zvezek v knjižni zbirki Med Rabo in Muro.
O zbirki, ki predstavlja duhovni most med Slovenci na Madžarskem in matično domovino ter o jezikovno – kulturnem položaju v Porabju bo spregovoril urednik Franci Just.
S pedagoginjo, kolumnistko in pisateljico Normo Bale se bo o knjigi in avtoričini izkušnji z zamejskimi prostori pogovarjala Darka Tancer Kajnih.
Odlomke iz knjige bo interpretirala Simona Cizar.