SEZNAM DOGODKOV

M  E  D  N  A  R  O  D  N  I     D  A  N     M  U  Z  E  J  E  V

Zunanja povezava

Raziskovalno delo o spremenjanju konvencij v sodobni dokumentarni fotografiji

Na tokratnem M_odru spoznajte, kako se dokumentarna fotografija preobraža v novo umetniško obliko in kaj to pomeni za nas – gledalce.