SEZNAM DOGODKOV

Mladi mladim z Orkestrom Slovenske filharmonije

Zunanja povezava

Častni člani Slovenske filharmonije
V sodelovanju z Glasbeno mladino ljubljansko.