SEZNAM DOGODKOV

Muzejski abonma – Zakladi Knjižnice Narodnega muzeja Slovenije

Zunanja povezava

Tretja vsebina za izbirčne iz serije Umetnostnozgodovinski abonma bo na sporedu v sredo, 30. novembra 2022, od 15.30 do 17. ure, in sicer izjemoma v Narodnem muzeju SLovenije na Muzejski 1 v Ljubljani:
Matej Hreščak: Zakladi Knjižnice Narodnega muzeja Slovenije
Kaj vse se skriva v dvestoletni knjižnici Narodnega muzeja Slovenije? Poleg drugih dragocenosti knjižnica hrani izvod Biblije v prevodu Jurija Dalmatina, pismo Franceta Prešerna njegovim staršem ter znamenito Slavo vojvodine Kranjske.