SEZNAM DOGODKOV

Muzikal VESNA

Zunanja povezava

‘Mi smo solidna firma’, je pogost stavek v muzikalu Vesna, na podlagi katerega so učenci OŠ Mihe Pintarja Toleda skupaj z mentorji, živo glasbeno spremljavo in v koprodukciji s Festivalom Velenje pripravili celovečerni muzikal. Gre za osnovnošolsko priredbo klasične zgodbe po filmski uspešnici Mateja Bora iz 60 let minulega stoletja. V originalu se dijaki pripravljajo na maturo, v naši predstavi se devetošolci pripravljajo na NPZ-je, nacionalno preverjanje znanja.

Ob zaključku šolskega leta – po uspešno opravljenih NPZ-jih je uprizoritev Vesne postavljena na oder prireditvenega prostora Vista. Vstopnine ni! Vabljeni!