SEZNAM DOGODKOV

Naj slovenščina odmeva

Zunanja povezava

Marko Jesenšek in Matej Šekli

Cikel jezikoslovnih predavanj se dotika aktualnih vprašanj, povezanih z jezikom in jezikovno politiko, segal bo tudi na področje književnosti, ki se piše v slovenščini, tudi v zamejstvu. Zanimali nas bodo stiki slovenščine z drugimi jeziki in medkulturni stiki v književnosti, saj je slovenski kulturni prostor del digitalno in tudi drugače vse bolj povezanega globalnega prostora.

S ciklom predavanj želimo ozavestiti pomen vsakega posameznika pri razvoju svojega jezika in kulture ter ohranjanju kulturne raznolikosti, ki je ključnega pomena pri iskanju rešitev na zahtevna vprašanja sodobnega sveta.