SEZNAM DOGODKOV

Najstarejše knjige Maribora

Zunanja povezava

Spoznavanje kulturne ustanove
V Pokrajinskem arhivu Maribor učenci spoznajo zbirko različnih gradiv, predvsem starih knjig. Skupinam v nadaljevanju predstavimo dejavnost arhiva, posebno zanimive primerke arhivskega gradiva (stare razglednice, fotografije, pergamentne listine, urbarje in druge rokopisne knjige, gradbene načrte ipd.), aktualno razstavo, delo v čitalnici, arhivsko skladišče in knjigoveško delavnico.

Letošnja tema so najstarejše knjige Maribora, ki si jih bodo učenci ogledali in primerjali s sodobnimi, nato pa bodo nadaljevali delo v prostorih Narodnega doma Maribor v knjigoveški delavnici.