SEZNAM DOGODKOV

Nikolajeva srečanja

Zunanja povezava

Znanost nam je pomagala poglobiti poznavanje človeka,
pa vendar na številna vprašanja o človeku ne zna in ne
more odgovoriti. Človek in človeško življenje ostajata velika skrivnost. Številni znanstveniki in laiki so v različnih zgodovinskih obdobjih iskali odgovore na vprašanja vrednosti
človeškega življenja in njegovega spoštovanja od spočetja
do smrti. Obdobja človekovega življenja in soočanje s krhkostjo človeškega bivanja nas kot posameznike vednoznova postavljajo pred vprašanja nedotakljivosti in svetosti
človeškega življenja. Ohranjanje človekovega dostojanstva
predstavlja tako individualno kot kolektivno vrednoto,
vendar nas v konkretnih situacijah sooča tudi z vrsto etičnih dilem. Na nekatera od teh vprašanj bomo skušali odgovoriti s pomočjo prof. dr. Jožeta Balažica. Skozi različne
vidike bomo skušali osvetliti in razmišljati o vrednosti človeškega življenja, tudi v povezavi s pandemijo novega koronavirusa, ki odpira mnogo vprašanj.
Opis gosta:
prof. dr. Jože Balažic je zdravnik specialist sodne medicine,
ki je zaposlen na Inštitutu za sodno medicino. Strokovno
se ukvarja predvsem z raziskavami na področju DNA. Je
predstojnik Katedre za sodno medicino in deontologijo na
Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani, kjer predava bodočim zdravnikom. Je član Komisije za medicinsko etiko
Republike Slovenije. Aktivno se vključuje v javne debate in
polemike na različnih področjih.