SEZNAM DOGODKOV

O ogroženih rastlinskih in živalskih vrstah

Zunanja povezava

S predavanji o zgodovini hrane se dotikamo izzivov s katerimi se srečuje človeštvo na področju podnebnih sprememb, pestrosti prehrane ter ogroženih rastlinskih in živalskih vrst.