SEZNAM DOGODKOV

Odprtje razstave Podobe nekdanjega Kranja

Zunanja povezava

Nadaljujemo s ciklom razstav Podobe nekdanjega Kranja. Naslednjo razstavo odpiramo v četrtek, 14. aprila 2022, ob 19. uri v Mestni hiši v Kranju. Tokratna razstava bo posvečena obdobju velikih arheoloških izkopavanj v Kranju, med leti 1960 in 1972.

Kranj že več kot stoletje živi z utripom arheologije, ki odstira vedno nove podobe iz njegove preteklosti. Nič pa ni srčike Kranja zaznamovalo tako kot izkopavanja obsežnega grobišča okoli župne cerkve na Glavnem trgu. Grobišče nas preko stoletij povezuje z nekdanjimi Kranjčani in samimi pričetki Kranja, kot ga poznamo danes. Arheologi so ga raziskovali v več etapah med letoma 1953 in 2013. Gorenjski muzej hrani zbirko fotografij izkopavanj v 60-ih in 70-ih letih, ki imajo neizmerno dokumentarno vrednost, hkrati pa pričajo tudi o utripu Kranja v tem času in njegovih prebivalcih. Vabljeni na ogled izbora teh fotografij, ki bodo razstavljene v nadaljevanju cikla razstav Podobe nekdanjega Kranja.