SEZNAM DOGODKOV

OTROŠKI ABONMA | CAR ŽIVALI

Zunanja povezava

Car živali je interaktivni igrano-lutkovni muzikal, ki predstavlja zabavno in poučno zgodbo o levu, ki si želi biti car.Beseda car v slengu pomeni nekoga, ki nekaj obvlada, nekaj res dobro zna. Zgodba sama otrokom razkrije, da kralj živali ni nujno tudi car živali, saj vladanja svojim podanikom ne obvlada. Levov pogled na vladanje še poudarja njegova pesem, ki jo ves čas vadi, saj jo želi zapeti na Izboru za carja živali.