SEZNAM DOGODKOV

PČP – Preživljati Čas Plesaje

Zunanja povezava

Preživljati Čas Plesaje predstavlja Kejžarjev eksperiment s plesom, ki ga skuša razbremeniti produkcijskega nagona, morda celo prisile. Da bi ples razbremenili bremena, ki ga nanj polaga koncept koreografiranja, breme skrbno načrtovanega zaporedja gibov kot napredka, se posvetimo procesom, ki kljubujejo linearnosti tako giba kot časa.