SEZNAM DOGODKOV

Pomladne iskrice na krilih zimzelenih melodij

Zunanja povezava

Vabimo vas, da se nam pridružite na glasbenem dogodku in s tem podprete delovanje Društva za pomoč v tretjem življenjskem obdobju, ki je nepridobitna, prostovoljna, humanitarna organizacija, ustanovljena z namenom pomoči starejšim. Poslanstvo je razvoj socialnovarstvenih programov, organizacija interaktivnih delavnic ter dogodkov ozaveščanja. S slednjim želijo starejšim osebam na eni strani pomagati ohranjati aktivno, zdravo, samostojno ter dostojno življenje v domačem okolju ter spodbujati njihovo socialno vključenost v skupnostno skrb na drugi strani.

Raziskave, navedene v Strategiji dolgožive družbe, ki jo je sprejela vlada leta 2017, kažejo, da je delež starejših ljudi, ki niso vključeni v nobeno aktivnost v družbi v Sloveniji višji kot v EU, kar glede na demografsko sliko pomeni, da se v družbi veča socialna izključenost. Izkušnje s terena kažejo, da so vzroki osamljenosti starejših različni, od zdravstvenih, socialnih in predvsem ekonomskih stisk, kar močno vpliva na kakovost njihovega fizičnega in duševnega zdravja ter nazadnje tudi na kakovost življenja v družbi.
Ljudje v srednji in pozni starosti, običajno opustijo aktivnosti in sodelovanje v društvih, na prireditvah in abonmajih, oziroma se oddaljijo od splošnega kulturnega dogajanja in sodobnih tehnologij. To lahko storijo zaradi izgorelosti pri oskrbi partnerja, zaradi strahu pred padci, težko se znajdejo v neznanem okolju in sprejemajo novosti, za dokončanje ene aktivnosti potrebujejo več časa, nimajo spremstva ali sredstev, ki bi jih namenili za preživljanje prostega časa na področju ljubiteljske kulture ali tehnične kulture.
Glasbeno – pogovorni dogodek Pomladne iskrice na krilih zimzelenih melodij 2022, bo potekal dne, 29. 05. 2022, ob 16. uri, na Ljubljanskem gradu, v čudoviti prenovljeni Stanovski dvorani, ki jo je obiskala tudi kraljica Elizabeta II. Dostopnost Stanovske dvorane je urejena s klančinami in dvigali.

Program dogodka je zasnovan interaktivno, sodelovalno in izkušenjsko, letošnja tema pogovora bo medgeneracijska solidarnost in sožitje. Na družabnem dogodku se bodo predstavili nadarjeni instrumentalisti in solisti z znanimi zimzelenimi slovenskimi popevkami, gostili bomo tudi znanega slovenskega pevca Gašperja Riflja. Posebna točka dogodka bo humoristična uprizoritev šole, saj se bomo vrnili v šolske klopi v 50. leta 20. stoletja. Ob obujanju spominov na mladostne šolske dni boste na sproščen način spoznali Belo krajino ter njeno naravno in kulturno dediščino. V sklepnem delu dogodka, se bo predstavila skupina starejših in družabnikov, ki se mesečno srečuje v prostorih MGLC v Švicariji, skupaj z občinstvom bodo zapeli pesem Življenje je lepo, priredbo pesmi besedila avtorice Ditke Haberl.

PODROBEN PROGRAM (PDF)

Druženje pred in po dogodku ustvarja pogoje za nove prijateljske vezi in povezovanje, kar starejšim omogoča krepitev obstoječe socialne mreže ter odpira prostor za prijeten pogovor, predvsem pa ustvarja nepozabno druženje, kar je v pozni starosti redko.
Z dogodkom želimo prispevati k ozaveščanju družbe o potrebnem razvoju možnosti za medgeneracijsko sodelovanje, o vrednotah in o pomembnosti socialne vključenosti starejših v lokalno skupnost in s tem prispevati h kulturni dostopnosti tudi v pozni starosti.

Zimzelene melodije pri starejših obudijo spomine na mladost, na dolgoletne prijatelje in znance, predvsem pa se z udeležbo na dogodku počutijo aktivne in enakovredne člane družbe, saj jim spremstvo prostovoljcev družabnikov zagotovi stabilno in varno počutje.

Dogodek bo potekal v so-organizaciji Javnega zavoda Ljubljanski grad in Društva za pomoč v tretjem življenjskem obdobju. Podprlo ga je Stičišče Središče, sofinancira pa ga Ministrstvo za javno upravo iz Sklada za NVO. Dogodek so podprle tudi druge organizacije, za kar smo vsem zelo hvaležni.
Na dogodku zbiramo prostovoljne prispevke v priporočeni višini 12 eurov za eno starejšo osebo in njenega družabnika. Namesto prispevka pa se lahko tudi včlanite v društvo in s tem postanete naš podporni član, kar pomeni, da vas bomo o naših aktivnostih redno obveščali.
Zbrane prostovoljne prispevke bomo namenili razvoju programa družabništva.

Za več informacij o dogodku ali organizacijo spremstva na dogodek nas kontaktirajte preko e-maila: info@drustvozapomoc.si ali svetovalnega telefona (01)-810-93-10.

Vljudno vabljeni, da skupaj zapojemo, se poveselimo ter prižgemo iskrice v očeh!