SEZNAM DOGODKOV

Preblizu

Zunanja povezava

Preblizu je gledališka predstava o sodobnem (milenijskem) paru, dveh mladih, ki se skupaj prebijata skozi pasti večletne partnerske zveze. Sta pred prelomnimi življenjskimi odločitvami, kako živeti sama s sabo in skupaj. Doživljata eksistencialno krizo lastne in skupnostne identitete. Besedilo je napisal režiser in dramatik Jaša Koceli, v njem na sveže in neposredno razvija temo odnosa in prepletenosti v paru. Akterja Eva in Ian na tehtnico dasta odnos, ki ni popoln, a je vseeno lep. Predstava Preblizu je vračanje h koreninam gledališkega konflikta – v napet, eksploziven odnos obeh akterjev. Sporočilo predstave pa je, da se splača več svobode in strpnosti, pa tudi več odkritosti in konfliktnosti v medsebojnih odnosih, saj lahko tako rastemo skupaj in navdihujemo eden drugega.