SEZNAM DOGODKOV

Predavanje: Restavriranje slike Francesca Fontebassa

Zunanja povezava

V novembrskih Odstiranjih bodo na primeru slike Sv. Ana uči Marijo brati, 1737, predstavljeni problematika, restavratorski postopki ter dileme, s katerimi se srečujejo restavratorji, in rešitve, ki umetnini vračajo pretekli sijaj in jim podaljšujejo življenjsko dobo.

Predava Mihael Pirnat ml.

Odstiranja so mesečne mini razstave in predavanja, na katerih predstavljamo nova odkritja ali nove galerijske pridobitve. Novembrska Odstiranja so na ogled od 3. do 30. novembra 2022 v stalni zbirki.