SEZNAM DOGODKOV

Razstava Abstraktni in biomorfni simboli – refleksije micelijske mreže World Wide Web V4 umetnikov

Zunanja povezava

Razstava bo do 16.06.2022 na ogled v galeriji lisztovega inštituta.

Sporočilo te razstave je, da je treba ta zaokrožen sistem povezav in trajnostni ekosistem prilagoditi medčloveškim odnosom, pa naj bodo to odnosi med umetniki, ali med različnimi državami – in tako graditi bolj neoporečen in trajnostno naravnan svet.
(Slika: Hybrid Art)