SEZNAM DOGODKOV

Razstava natečajnih rešitev za novo Knjižnico Ivana Tavčarja Škofja Loka

Zunanja povezava

Občina Škofja Loka širši javnosti predstavlja prispele natečajne rešitve za “Celostno sanacijo obstoječega objekta bivša Nama in sicer za potrebe ureditve Knjižnice Ivana Tavčarja v Škofji Loki”. Na ogled bodo postavljeni plakati posamezne prispele rešitve ter ostalo prispelo natečajno gradivo. Razstava bo na ogled do 25. 11. 2022 v času uradnih ur občine.