SEZNAM DOGODKOV

Retrospektiva Vladislav Knežević

Zunanja povezava

Dvorana Silvana Furlana

Festival V-F-X Ljubljana

Prva dva filma se nanašata na čas zgodnje avantgarde in umetnosti v obdobju 1900–1930. Zadnji trije filmi se z izrazito minimalnimi filmskimi postopki opirajo na tradicijo strukturalističnega filma in potenciale filmskega medija v svojevrstni atmosferičnosti ambientov, značilni za trdo znanstveno fantastiko. Projekcija v prisotnosti avtorja.