SEZNAM DOGODKOV

RIMA RAJA 22

Zunanja povezava

RIMA RAJA, Festival otroške poezije, že enajstič razpisuje natečaj, namenjen mladim pesnicam in pesnikom, ki v letošnjem šolskem letu obiskujejo osnovno šolo.

Namen festivala je vzbujanje literarne ustvarjalnosti mladih, ki bodo predstavili svoja dela in si s tem, morda, prislužili pohvalo, celo podporo, na osnovi katere bi vztrajali na začrtani poti.

Vse mladenke in mladeniči, ki radi zapisujejo v verzih, in jih želijo podeliti, so vabljene(i), da se odzovejo na natečaj s svojimi pesniškimi deli, pri čemer naj upoštevajo sledeča navodila:

posamezen(na) avtor(ica) lahko pošlje največ pet (5) pesmi
vsebina pesmi je dana v odločitev avtorjem(icam)
pesem ne sme šteti manj kot šest (6) verzov
napisana mora biti v slovenskem jeziku
VSAKA PESEM mora biti opremljena z imenom in priimkom avtorja(ice), nazivom osnovne šole in razreda, ki ga obiskuje
verzi morajo biti napisani v wordu, v znakovni podobi Times New Roman, in levo poravnani, medtem ko naj med njimi ne bo povečanega razmika (le-ta naj ločuje zgolj posamezne kitice)
avtorji(ice) bodo razdeljeni(e) v dve starostni skupini in sicer v mlajšo (od prvega do petega razreda) in v starejšo (od šestega razreda do devetega)
kot pravočasno prispele bodo upoštevane vse pesmi, dospele na elektronski naslov rimarajafest@gmail.com do vključno 31. 1. 2022

Opozorila:
v kolikor nam bo uspelo zagotoviti potrebna sredstva, bomo skušali prispela dela (ali vsaj tista najboljša, v odvisnosti od števila prejetih pesmi) predstaviti v festivalskem zborniku, zaradi česar mlade avtorje(ice) opozarjamo, da s tem, ko pošljejo svoje delo, soglašajo z objavo v zborniku, ne da bi bili(e) upravičeni(e) do izplačila honorarjev. Zbornike bomo, brezplačno, delili obiskovalcem prireditve, na kateri bo trideseterica najboljših avtorjev(ic) predstavila svoje pesmi;
pri izbiri najboljših bomo pri slednjem(ji) avtorju(ici) upoštevali zgolj po eno pesem;
tisti(e) avtorji(ice) poslanih pesmi, ki bodo izbrani(e) med trideset (30) najboljših, soglašajo z objavo svojih osnovnih podatkov (ime in priimek, naziv osnovne šole, obiskovan razred) na FB strani RIMA RAJA Festival in v vseh medijih, v katerih organizatorji festivala obveščajo javnost o njegovem poteku;
tiste pesmi, ki bodo preveč »dišale« po peresih raznih mam, očetov, tet in stricev (tudi učiteljev-ic), ne bodo upoštevane v izboru;
vsem avtorjem(icam), ki se bodo uvrstili(e) med trideset (30) najboljših, bodo podeljene ustrezne diplome, nagrajencem(kam) pa tudi priznanja z zapisom osvojenega mesta. V kolikor bodo naša prizadevanja obrodila sadove, bomo podelili tudi knjižne nagrade.