SEZNAM DOGODKOV

Silvester Plotajs Sicoe: V punk naravi je skrit zen

Zunanja povezava

Slikar se je s svojim avtorsko zelo specifičnim delovanjem uveljavil že v prvem desetletju novega tisočletja, in to potem ko so v njem uvodoma prevladovali umetniki, ki so v svojih različicah abstraktizma iskali izviren vstop v sublimno. Ali lahko tedaj zapišemo, da je Plotajs protagonist nove antipop generacije: generacije, ki ji je hedonizem primaren in vedno navzoč ustvarjalni vzgib ter ki si zagotavlja svoje nadaljnje izhodišče za naracijo v podobah javnih idolov ter drugih fetišiziranih človeških in živalskih likov, zasebnega konvencionalnega inventarja. Povsod in vedno je čutiti latentno navzočnost človeškega bivanja, njegovega delovanja in udejstvovanja; takšna slikarska refleksija je vedno pozitivna in seveda razdajajoča se v skoraj apoteozno vzneseni barvitosti.

So sledovi novega ekspresionizma, če pomislimo na Nove divje (Neue Wilden) iz nemškega kulturnega prostora in na njihovo slovensko parafrazo skupine slikarjev, ki so se na skupinskih razstavah poimenovali Divji v srcu, navzoči v Plotajsovem slikarstvu? Lahko zapišemo pozitivni odgovor, pri čemer imamo pred očmi slikarjevo poetiko, ki ne pristaja na ideologijo omenjene že historične nemške skupine, temveč se prepušča svojim lastnim, doživetim zgodbam, ki se seveda lahko naslanjajo stilno tudi posredno na bližnjo zgodovino umetnosti.
V tem smislu razumemo tudi umetnikovo besedno skovanko punk kubizem – tako poimenovano serijo slik, ki so nastale v letih 2020/21 in med katere sodi tudi razstavljeno delo. Punk kot glasbena zvrst takoimenovane subkulture je Plotajsu očitno ostala v zavesti tudi danes ob remiksu, medtem ko na sedaj razstavljeni sliki ostajajo samo kot reminiscenca na kubizem geometrizirani liki, tako tisti, ki oblikujejo sam slikarski prostor, kot tudi tisti funkcionalni, ki podpirajo zgledno, kubistični perspektivi vdano ploskev, predstavljeno v izzivalnih rožnatih tonih, kjer ob belem zavihku na njej počiva listnata vejica. Slika v omenjeni avtorski seriji punk kubizma tako po svoji motivni in izrazito rumenkasto žolti površini zagotovo izhaja iz posebne umetniku lastne čustvene zadržanosti.

Je to tudi vzrok za podnaslovitev o skritem zenu? Če so zenu pripisani (cit. Dušana Osojnika, prvi program RTVSLO, 27. 2. 2017) umirjenost, uravnovešenost, pozornost, modrost, harmonija, red, tudi askeza in neobčutljivost, ter je prav zaradi tega za nas zahodnjake še vedno privlačen, je odgovor na vprašanje, kaj je nekakšna rdeča nit zena: ukvarjanje s človeškim umom in egom.

Umetniku se je torej posrečilo prav tej sliki podati zelo odkrit, zanimiv odgovor.

Aleksander Bassin