SEZNAM DOGODKOV

Sosedov sin

Zunanja povezava

Josip Jurčič – tisti, ki je napisal prvi slovenski roman, tisti, ki je napisal prvo slovensko zgodovinsko tragedijo (prav z njegovim Tugomerjem smo leta 1919 otvorili prvo slovensko poklicno gledališče v Mariboru), in tisti Jurčič, ki je v Mariboru postal urednik Slovenskega naroda (prvega slovenskega političnega dnevnika).