SEZNAM DOGODKOV

Spremenljivo okolje: Odzivi, izkušnje, zamišljanja

Zunanja povezava

Okolje – široko definirano kot vse, kar je onkraj posameznikovega telesa – je kompleksen skupek prostorov, bitij, delovanj in tokov. Vsi so nestalni in spremenljivi ter tvorijo nepreštevno množico dinamik in razmerij. Spremenljivost okolja dojemamo in zaznavamo na različne načine, spremembe pa vplivajo na naše vsakodnevne prakse in izkušnje, na razmisleke o prihodnosti, o umeščenosti človeka v »naravo«, o odgovornosti … Na posledice vse bolj ireverzibilno spreminjajočega se okolja že dolgo ne opozarjajo le v naravoslovju, temveč jih preučujejo tudi v družboslovju in humanistiki ter naslavljajo v umetnosti in kulturi.

Z etnologinjo in kulturno antropologinjo dr. Sašo Poljak Istenič (ZRC SAZU) ter arhitektko in kustosinjo Majo Vardjan (MAO) se bomo pogovarjali o tem, kakšna vprašanja sproža spremenljivo okolje v raziskovanju družbene in kulturne raznolikosti, kako preučevati trajnostnost, »zelene« prakse in zamišljanje prihodnosti, kako se na spremenljivo okolje lahko odzivata arhitektura in oblikovanje ter kako tematike okoljskih sprememb odpirati v muzejskih kontekstih. Pogovor bo vodila Ana Svetel.