SEZNAM DOGODKOV

Srečanje s pesnikom B. Gombačem in rokerski sprehod

Zunanja povezava

Spoznavanje kulturnih ustanov
Univerzitetna knjižnica Maribor v Kulturnem dnevniku sodeluje pri informacijskem opismenjevanju osnovnošolcev – Kako nastane knjiga. Program izvaja slovenski pesnik, pisatelj, dramatik in knjižničar UKM Borut Gombač. Učenci se seznanijo z avtorjevo idejo za nastanek pesmi/knjige, ki jo preko delavnice nadgradijo z informacijami o sodelujočih pri nastanku knjige (pisatelj, ilustrator, urednik, založnik, tiskar).

Po obisku knjižnice popeljemo učence na kratek postanek do Bukvarne Ciproš, kjer jim predstavimo pot knjige in poslanstvo bukvarne.

V nadaljevanju sledi glasbeno literarno zgodovinski sprehod po mestnem jedru, ki ga pripravlja skupina Rajzefiber.

Od Lačnih Franzov do Nece Falk, od Pohorje Express do Preporoda, vsi ti so v svojih pesmih na svoj način postavili spomenik našemu mestu. »Rokerski sprehod« popelje učence po kotičkih mesta, kjer besedila, ki jih pojejo, niso le odpeti verzi, ampak dobijo tudi sliko, svoj pomen.

Naj bo mesto »na severu te male domovine« še »tak fejst noro«, in četudi je Drava včasih spominjala na »reko puno klora«, naša ljubezen do njega je bila vedno iskrena in trdna »kot dravski most«. Sprehodimo se skozi čisto pravo rokersko mesto.