SEZNAM DOGODKOV

Srednjeveški Maribor – mesto za belim obzidjem

Zunanja povezava

Generacije, ki jih vzgajamo, so tiste, ki bodo varovale našo dediščino tudi v prihodnje, zato je pomembno izobraževanje o kulturni dediščini.
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Maribor sprejme abonente Kulturnega dnevnika na Glavnem trgu, pri Kužnem znamenju.

Na kratko spoznajo življenje v srednjeveškem Mariboru, si ogledajo mogočne stavbe in ga primerjajo z današnjim utripom.
Sledi kratek sprehod do sedeža ZVKDS, OE MB, kjer se seznanijo o tem, kaj je kulturna dediščina, kako jo razvrščamo, spoznajo različne poklice, ki skrbijo za varovanje kulturne dediščine in obiščejo atelje restavratorjev.
Poenostavljeno jim razložimo, kako se restavrirajo arheološki predmeti, slike in kipi.
Program vodi Milena Antonić.
Več o kulturni dediščini na: https://www.zvkds.si/sl/gradiva

Sledi spoznavanje CJKD Sinagoga Maribor, katerega temeljne naloge so proučevanje, ohranjanje, negovanje in predstavljanje judovske kulturne dediščine.
Učenci si ogledajo nekdanjo judovsko sinagogo in se seznanijo, kako so potekali konservatorsko restavratorski posegi na njej.
Seznanijo se tudi s posebnostmi in zanimivostmi judovske kulture, simboli, ki izhajajo iz judovskega izročila in hebrejsko pisavo.