SEZNAM DOGODKOV

TANJA PAK: RÊVERIES / TJA

Zunanja povezava

Morda je moje zavedanje sveta le odsev, morda ulovi le nekaj, kar ni tam, še ne, ali pa je nekje drugje, drugačno od tega, kot živi v meni.
Kje potem smo? Tukaj, tam?
Ali je naša sled resnična, ali je naše bivanje za vse enako oprijemljivo …
So resničnost le zabrisujoče se meje med enim in drugim, ko ni več Tukaj in Tam, ampak samo še Med?
t. p.

»Tanja Pak s svojim delom ves čas govori o ‘prostoru vmes’, o območju nedoločljivosti med izginjanjem in vznikanjem, o dvojnosti med popolno prehodnostjo in deviško nedotaknjenostjo, o enigmi, ali nekaj že je ali še ni; njena dela lahko občutimo kot spraševanje, kdaj si prisoten, kdaj nisi. Steklo ji omogoča materializacijo nekega stanja, ki hkrati ‘je’ in ‘ni’, kot magičnega območja imaginacije in stvarjenja … Najbližja so ji območja, kjer se zabrisujejo meje, kjer so stvari komaj slutene; s svojim delom poskuša doseči zanikanje vsega, kar je mogoče opredeliti, da bi s tem pokazala na nekaj, kar je onkraj – in obenem tu. Značilno je, da so pomemben del njenega opusa stekleni ‘oblaki’. O njih avtorica pojasnjuje, da ne gre za nanašanje na fizične oblake, ampak ‘za vprašanje krhkosti, nematerialnosti, razmišljanje o tem, kaj leži za navidezno lahkotnostjo in breztežnostjo (ponavadi nekaj grobega, bolečega, kot v figuri baleta Pointe …), kaj v resnici naredi naša hrepenenja in sanjarjenja eterična’ …« (Miklavž Komelj, iz knjige Predih, 2021)

Izziv prenesti idejo krhkosti in navidezne lahkosti, breztežnosti v materijo, ko ta skoraj izgine in za njo ostane skorajda samo misel, samo občutek, si je Tanja Pak zadala že pred leti, med zastavljanjem bistvenih življenjskih vprašanj. Z nešteto preizkusi in inovacijami v postopkih je to uresničila v elitnem materialu – steklu in z novo postavitvijo Reveries / Tja v Križevniški cerkvi obiskovalca spodbuja, da ne samo s pogledom, temveč z vsemi čuti vstopi v umetniško delo.
Reveries / Tja je odprt kontemplaciji in celostnemu doživetju. Opominja na našo lastno krhkost in ranljivost in ozavešča željo po dihanju, po lahkosti in svetlobi. Navdahnjena in aktualna postavitev je pozitivno sporočilo o možnosti prehoda v ta občutenja in vabilo k lastni interpretaciji.