SEZNAM DOGODKOV

THE SOUND

Zunanja povezava

METAMORFOZA ZVOKA
Krstna izvedba novega glasbenega dela The Sound je namenjena širšemu občinstvu, saj jo ustvarja skladatelj mlajše generacije Rok Golob, ki ga poznamo po njegovem dostopnem glasbenem izrazu in prepoznavnem slogu. Paradni konj te nastajajoče novitete, ki bo magnet za mlajše generacije, je fantazijska in pretanjeno filozofska naravnanost libreta. Golob gradi na temelju filozofskega pojmovanja glasbe kot vibracije reda in harmonij, ki prevevajo celotno stvarstvo, so med seboj tesno povezane in lahko vplivajo druga na drugo – v smislu Boetijevega pojmovanja troje glasbe, ki jo sestavljajo MUSICA MUNDANA (glasba sfer, nam neslišna vibracija vesolja), MUSICA HUMANA (harmonija človeškega telesa, čustev in misli) ter MUSICA INSTRUMENTALIS (instrumentalna glasba).
Globoko sporočilo o pomembnosti resnične glasbe-zvoka, ki osvobaja človeškega duha ujetosti v prastare okove materije, se udejanja ob fantazijski zgodbi iz drugih dimenzij obstoja, ki se združuje z zgodbo mladega skladatelja Atona. Ta išče pravi zvok-sound, s katerim bi človeštvo rešil pred večnim suženjstvom temnim silam v podobi direktorja orkestra. Na pomoč mu v sanjskih delirijih prihitijo tri vile, karine, ki mu pomagajo odpreti srce. Katarzična sila njegove glasbene mojstrovine človeštvo povzdigne na višjo stopnjo zavedanja, sile temnega gospodarja so premagane.
Podobno stremljenje k odrešitveni vlogi glasbe najdemo pri mnogih skladateljih, med drugim pri ruskem skladatelju in mistiku Aleksandru Skrjabinu in njegovem žal nikoli izvedenem multimedijskem opusu magnumu, Misteriumu.