SEZNAM DOGODKOV

Tiha (r)evolucija

Zunanja povezava

Na drugem večeru diskusijske skupine se bomo osredotočili na lastne možnosti izražanja osebnih zadev širšega pomena, in obratno. Zanimal nas bo učinek ponavljajočih se družbeno-političnih kriz na osebnih ravneh; in kriz je preveč: ekonomsko-finančnih, družbeno-političnih, zdravstvenih, vojno-vojaških.

K pogovoru bomo povabili gostjo, pevko priznanega Fake Orchestra in trenerko posebne tehnike dihanja Ano Vipotnik, ki nas bo teoretsko in praktično podučila o telesu-glasu, našemu primarnemu orodju (samo)izražanja. Srečanje vodita Marjeta Doupona in Renata Šribar.